Astăzi, 25 mai 2022, Viorica Țîmbalari în calitate de membră a bordului Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie” a participat la un eveniment desfășurat la Parlamentul Republicii Moldova cu genericul ”Dialog comun cu privire la Convenția de la Istanbul – de la ratificare la implementare”, organizat cu ocazia intrării în vigoare a Convenției de la Istanbul la 1 mai 2022.


🇲🇩 Începând cu 1 mai, Republica Moldova a demarat oficial procesul de implementare a acestui document-cheie întru asigurarea protecției femeilor și fetelor, abilitarea lor și promovarea egalității între femei și bărbați la un nou nivel. Asta implică un efort comun și un angajament profund și serios.
În cadrul Dialogului Comun au fost puse în discuție modalitățile prin care se poate dezvolta o acțiune comună și coordonată care va putea sigura implementarea cu succes a Convenției. S-a pus în discuție viziunea pe care o au participanții, ce angajamente își asumă, ce perspective atribuie procesul de implementare a Convenției de la Istanbul. În cele din urmă, au stabilit un mecanism informal de coordonare a activității aferente procesului de implementare a Convenției.


❗Schimbăm societăți și state, dar nu și mentalități. Femeile din Republica Moldova au plecat în diaspora cu un bagaj de stereotipuri culturale și violență. Femeile din diaspora sunt în continuare cetățeni ai Republicii Moldova, indiferent de țara în care se află acum. Solicităm să se ia în considerare drepturile lor, prin politici și strategii de comunicare, dat fiind faptul ca femeile noastre au nevoie de mai multă înțelegere și informare. Serviciul lansat în diaspora Linia Roșie vine cu suport pentru femeile vorbitoare de limbă romană în prevenirea și combatarea violenței fața de fete și femei.
ℹ Dialogul intersectorial a fost organizat de Parlamentul Republicii Moldova în parteneriat cu UN Women Moldova, Ambasada Suediei și Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie”
Participanții evenimentului au fost:
Parlamentul Republicii Moldova
Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale
Ministerul Justiției
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Sănătății
Ministerul Educației și Cercetării
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Ambasada Suediei
Ambasada statelor Unite ale Americii
Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie”
Platforma pentru Egalitate de Gen
Consiliul Europei
Uniunea Europeană
ONU
Organizația Mondială a Sănătății