Începând cu luna ianuarie 2022, copiii victime a violenței fizice și sexuale sunt examinați de către medicii legiști după o procedură de examinare medico-legală adaptată pentru această categorie de victime. Elaborarea „procedurii de examinare medico-legală a copiilor victime a violenței fizice și sexuale” este o premieră pentru țara noastră și a fost realizată de către Centrul de Medicină Legală, cu suportul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC).

Procedura a fost adoptată în data de 3 ianuarie curent și este aplicată de medicii legiști în procesul examinării oricărui copil victimă a violenței fizice sau sexuale. Procedura stabilește condițiile, metodele și instrumentele necesare pentru efectuarea examenului medico-legal.

„Procedura operațională este de o importanță crucială întrucât asigură unificarea practicii medico-legale de examinare a copiilor victime, respectarea drepturilor copiilor, oferirea unui climat ambiental și psihologic adecvat pentru necesitățile acestei categorii de victime, comunicarea corectă cu copiii victime și respectarea particularităților de vârstă în procesul executării procedurilor medico-legale”, afirmă Andrei Pădure, doctor habilitat în medicină, șef Catedra Medicina Legală.

La elaborarea protocolului au fost consultați experții internaționali, Dr. Astrid Helling-Bakki, directoarea Fundației Wold Childhood Germania, și Prof. Dr. Med. Kathrin Yen, directoarea Clinicii Universitare Heidelberg, Germania, obținând astfel o expertiză internațională în pediatrie, ginecologie pediatrică și medicina legală.

Noua procedură este aplicată în încăperile subdiviziunilor Centrului de Medicină Legală, în cadrul instituțiilor specializate, medico-sanitare, și în premieră – în cadrul Centrelor regionale de asistență a copiilor victime și martori ai infracțiunilor, Centrele de tip Barnahus, care vor activa în baza Hotărârii Guvernului nr. 708/2019.

”Examenul medico-legal al copiilor-victime ale violenței fizice și sexuale trebuie să se bazeze în primul rând pe respectarea tuturor drepturilor copilului și evitarea revictimizării acestora. Ne bucură mult faptul că noua procedură, aprobată de Centrul de medicină Legală, a fost elaborată în spiritul drepturilor copilului, respectând principiile unei justiții prietenoase copilului”, menționează Daniela Sîmboteanu, președinta CNPAC.

În document este menționată importanța colaborării multidisciplinare și implicarea profesioniștilor din domeniu. Copilul poate avea nevoie de asistență medicală, medico-legală, psihologică, juridică și trebuie să fie asistat multidisciplinar în funcție de necesitățile sale. Din aceste considerente, medicul legist trebuie să asigure accesul copiilor de servicii de reabilitare.

Anterior, examinarea medico-legală se realiza doar în baza prevederilor literaturii de specialitate și a „metodei tip” de efectuare a expertizei judiciare medico-legale „Expertiza medico-legală a persoanei”. Prin urmare, această practică nu era unificată și nici adaptată pentru copii.

Anual, sute de copii din Moldova, fete și băieți, se confruntă cu fenomenul violenței sexuale și a exploatării sexuale în propria familie, la școală sau în comunitate, indiferent de vârsta sau mediul familial din care provin. Potrivit Inspectoratului General de Poliție, doar pe parcursul anului 2020, 935 de copii au fost victime ale infracțiunilor, dintre care 300 dintre aceștia au fost abuzați sexual.

Procedura de examinare medico-legală a copiilor victime a violenței fizice și sexuale a fost elaborată în cadrul proiectelor „Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de Copii”, finanțat de World Childhood Foundation, și „Centrul Barnahus din Moldova – asigurarea accesului la servicii specializate prietenoase copiilor”, finanțat de Eriks Development Partner.

Sursa: https://www.zdg.md/stiri/comunicate