Ce face UE pentru a combate inegalitățile? Încă de la începuturi, Uniunea Europeană a folosit toate politicile și măsurile necesare pentru promovarea egalității de gen și pentru crearea unei Europe mai sociale.

Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și cu aprobarea Parlamentului European, poate lua măsurile necesare în vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Egalitatea de gen la locul de muncă În 2019, UE a aprobat noi reguli privind concediile legate de familie și îngrijire și condiții de muncă mai flexibile, pentru a stimula tații să-și ia concedii de familie și a crește astfel rata de ocupare a femeilor.

Legislația UE privind egalitatea de gen la locul de muncă:
  • reguli priving ocuparea forței de muncă (salarii egale, securitate socială, condiții de lucru și hărțuire)
  • reguli privind munca independentă
  • reguli privind concediile de maternitate, paternitate și parental

stiai ca? în februarie 2021, Parlamentul a cerut pași concreți în aplicarea regulilor propuse pentru ca minim 40% dintre membrii neexecutivi în consiliile de administrație ale companiilor să fie femei. Comisia a înaintat această propunere în 2012, dar statele membre în Consiliu nu au ajuns la un acord.

Stoparea violenței împotriva femeilor


UE abordează violența împotriva femeilor în mai multe feluri. Parlamentul a cerut în mod repetat o strategie UE care să consolideze politicile în acest domeniu și dorește aderarea UE la Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei, care să fie apoi ratificată în toate statele UE.

Parlamentul a atras atenția și asupra necesității de a combate forme specifice de violență, inclusiv hărțuirea sexualătraficulprostituția forțatămutilarea genitală a femeilorurmărirea obsesivă prin intermediul noilor tehnologii și violența online.

În 2014, Parlamentul European a acordat Premiul Sakharov pentru libertatea de gândire ginecologului congolez Denis Mukwege, pentru că a ajutat mii de victime ale violului în grup și ale violenței sexuale brutale din Republica Democrată Congo și pentru lupta sa pentru demnitatea femeilor, dreptate și pace în țara sa.

Tot prin rezoluția din februarie 2021, deputații au îndemnat Comisia să redacteze o propunere de Directivă UE care să prevină și să combată toate formele de violență de gen. 33% dintre femeile din UE au fost victime ale violenței fizice și/sau sexuale, iar 55% dintre femei au fost hărțuite sexual.

Egalitatea de gen și pandemia de Covid-19

Parlamentul European este preocupat de faptul că actuala criză Covid-19 accentuează inegalitățile de gen existente. Pandemia ar putea avea ca efect pe termen lung împingerea a încă 47 de milioane de femei și fete sub pragul sărăciei în toată lumea. În plus, femeile sunt în prima linie a luptei cu Covid-19 – dintre cei 49 de milioane de lucrători în domeniul sanitar din UE, 76% sunt femei. Pandemia a afectat acele sectoare din economie în care sunt angajate mai multe femei, cum ar fi industria ospitalității, servicii de îngrijire și activități menajere.