În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.54 al CNESP din 29 aprilie 2021. măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se vor aplica în felul următor.

Se instituie obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului PCR COVID-19 la trecerea frontierei de stat, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Testul trebuie să fie valabil 72 ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

Persoanele care nu deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere este completată şi semnată de reprezentantul legal sau însoţitorul.

Alte excepții de la autoizolare pe teritoriul RM:
✔ copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.
✔ conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost…
✔ persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar…
✔ elevii/studenţii…
✔ persoanele care se deplasează în interes profesional…
✔ persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate…
✔ lucrătorii transfrontalieri…
✔ posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora…
✔ sportivii care se deplasează în scopul participării la competiții sportive internaționale și cantonamente…
✔ persoanele în tranzit.
✔ persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova…
✔ persoanele care deţin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19…
✔ persoanele, cărora nu li s-a permis intrarea în statul vecin…

Persoanele care se află în regim de autoizolare/carantină pot întrerupe acest regim, după a 10-a zi, dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.

Mai multe detalii: https://border.gov.md/traversarea-frontierei-perioada-pandemica