În urma evaluării proiectelor depuse în cadrul Programului ”Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3” au fost selectate 21 de autorități publice locale ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului sus-menționat. Programul „DAR 1+3” are drept obiectiv principal valorificarea potențialului uman și financiar al diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova.


Acest Program are menirea de a consolida cooperarea dintre Guvern, administrația publică locală, diaspora și partenerii de dezvoltare, oferind autorităților publice locale posibilitatea de a încuraja și stimula implementarea proiectelor, în comun cu asociațiile și membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți în țară.

Proiectele depuse de autoritățile publice vizează asemenea domenii ca: iluminatul stradal, infrastructură rutieră și pietonală, protecția mediului, apă și sanitație, infrastructura de recreere și sport, reparația obiectelor culturale ș.a.

Contribuția Guvernului pentru implementarea proiectelor din anul curent constituie 4 888 314 lei

Proiectele urmează să fie implementate până la finele anului 2021.

LISTA PROIECTELOR CÂȘTIGĂTOARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI

“DIASPORA ACASĂ REUȘEȘTE “DAR 1+3”, ediția 2021

Primăria s. Sireți, r-nul Strășeni ,,Amenajarea și dotarea terenurilor de joacă a grădinitelor din s. Sireți”
Primăria s. Filipeni, r-nul Leova ,,Reabilitatea iluminatului stradal în satul Filipeni: siguranța și inovare prin iluminare eficientă și protejarea mediului ambiant„
Primăria s. Izbiște,r-nul Criuleni ,,Reconstrucția Oficiului Medicilor de Familie din s. Izbiște”
Primăria s. Tănătari, r-nul Căușeni ,,Apa – Izvorul vieții”
Primăria com. Ciorești, r-nul Nisporeni ,,Servicii comunale de calitate pentru un mediu curat și sănătos”
Primăria s. Cărpineni, r-nul Hîncești ,,Mobilizarea diasporei și a cetățenilor din com. Cărpineni prin implicarea tuturor actorilor comunitari în reabilitarea drumului de pe strada M. Gorki”
Primăria or. Edineț,,Împreună cu băștinașii contribuim la crearea condițiilor mai bune de educație a copiilor în Grădinița Garofița din satul Alexăndreni,,
Primăria or. Călărași ,,Izolarea termică a Școlii Sportive Specializate de Rezerve Olimpice din or. Călărași”
Primăria s. Palancar-nul Ștefan Vodă ,,Un parc modern al băștinașilor edificat prin implicarea fiecărui pălăncean”
Primăria s. AvdarmaUTA Găgăuzia ,,Reabilitarea străziilor în satul Avdarma – oportunități sporite pentru dezvoltarea social–economică”
Primăria or. Dondușeni ,,Conservarea energiei termice la grădinița de copii SOLNÎȘCO or. Dondușeni”
Primăria or. Cahul ,,Pentru Cahul prin artă”
Primăria com. Lozova, r-nul Strășeni ,,Îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural, prin crearea zonei de odihnă și agrement în parcul din comuna Lozova”
Primăria com. Sipoteni, r-nul Călărași ,,Construcția garajului și locurilor de parcare a autospecialei Postului de Pompieri și Salvatori Voluntari din com. Sipoteni, r-nul Călărași cu implicarea Diasporei”
Primăria s. Mihăileni, r-nul Rîșcani ,,Modernizarea iluminatului public în s. Mihăileni”
Primăria s. Selemet, r-nul Cimișlia ,,Valorificarea potențialului turistic local cu suportul diasporei din satul Selemet”
Primăria com. Boșcana, r-nul Criuleni ,,Modernizarea serviciilor publice locale prin procurarea unui tractor multifuncțional în com. Boșcana r-nul Criuleni”
Primăria Vorniceni, r-nul. Strășeni,,Vornicenenii aduc lumina acasă – 2”
Primăria com. Cucoara, r-nul Cahul ,,Terenul cu bucurii pentru părinți și copii!”
Primăria com. Seliște r-nul Nisporeni ,,Amenajarea unui teren de joacă și odihnă pentru copii și maturi în s. Păruceni, com.Seliște”
Primăria s. Ciuciulea, r-nul Glodeni ,,Valorificarea oportunităților locale pentru transformarea cu suportul băștinașilor satului Ciuciulea într-o localitate Pro bussines”.

 

Sura info: https://brd.gov.md/