Aflați ce fac UE și Parlamentul European pentru protecția drepturilor femeilor și pentru promovarea egalității la locul de muncă, în politică, dar și în alte domenii.UE a adoptat legi, a emis recomandări, a făcut schimburi de bune practici și oferă finanțări pentru sprijinirea acțiunilor statelor membre. Conceptele politicii UE privind egalitatea de gen au fost modelate de hotărârile Curții Europene de Justiție. Parlamentul European adoptă în mod regulat rapoarte din proprie inițiativă referitoare la problemele de gen, solicitând mai multe eforturi pentru îmbunătățirea egalității.

Parlamentul European a fost întotdeauna foarte activ în obținerea egalității între bărbați și femei și are o comisie permanentă dedicată drepturilor femeilor și egalității de gen. În fiecare an, Parlamentul marchează Ziua Internațională a Femeii la 8 martie și organizează evenimente pentru sensibilizarea opiniei publice.

În decembrie 2020, eurodeputații au cerut instituirea unui nou format în cadrul Consiliului în care să se întrunească miniștri și secretari de stat responsabili cu egalitatea de gen. Deputații speră că o astfel de nouă configurație a Consiliului va contribui la promovarea unor inițiative importante privind egalitatea de gen, precum ratificarea Convenției de la Istanbul pentru combaterea violenței împotriva femeilor.

În februarie 2021, Parlamentul a adoptat o rezoluție pentru evaluarea progreselor făcute în promovarea drepturilor femeilor în ultimii 25 de ani cât și a a numeroaselor provocări rămase de rezolvat. Eurodeputații au exprimat îngrijjorare în legătură cu rezistența întâmpinată în unele țări UE și cu riscul ca egalitatea de gen să fie împinsă și mai jos pe agenda statelor membre. Parlamentul a mai cerut Comisiei să se asigure că drepturile femeilor sunt luate în considerare în toate propunerile acesteia, să elaboreze planuri concrete pentru scăderea ratei sărăciei în rândul femeilor și să-și întărească eforturile pentru reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați.

Urmăriți și cronologia momentelor cheie în lupta pentru drepturile femeilor în UE.

Egalitatea de gen la locul de muncă

 

În 2019, UE a aprobat noi reguli privind concediile legate de familie și îngrijire și condiții de muncă mai flexibile, pentru a stimula tații să-și ia concedii de familie și a crește astfel rata de ocupare a femeilor.

Legislația UE privind egalitatea de gen la locul de muncă:
  • reguli priving ocuparea forței de muncă (salarii egale, securitate socială, condiții de lucru și hărțuire)
  • reguli privind munca independentă
  • reguli privind concediile de maternitate, paternitate și parental

Parlamentul solicită, de asemenea, măsuri concrete de reducere a diferenței de remunerare între femei și bărbați pentru aceeași muncă (în UE, aceasta a fost în medie de 14,1% în 2019) și a diferenței între pensii (diferența dintre veniturile din pensii pe care le obțin bărbații și femeile) – care era de 29,5% în 2018.

Parlamentul a mai a solicitat măsuri de combatere a sărăciei femeilor, deoarece acestea riscă mai mult decât bărbații să trăiască în sărăcie.