Lansarea concursului pentru bursa „Ierunca-Lovinescu” 2021/2022

În temeiul H.G. nr. 392/2016, Ministerul Afacerilor Externe acordă bursa anuală „Ierunca-Lovinescu” pentru studenți români în Franța. Bursa, în valoare de 500 euro lunar, se atribuie pe o perioadă de stagiu de 10 luni consecutive.
Potrivit Regulamentului de concurs, pe parcursul stagiului, studentul bursier elaborează o lucrare de cercetare într-unul din domeniile:

✅ Constituirea, evaluarea și conservarea patrimoniului emigrației românești;

✅ Studierea documentelor privitoare la exilul românesc;

✅ Cercetarea exilului românesc, ca parte a rezistenței intelectuale din anii dictaturii și opresiunii comuniste, în contextul european de dinaintea și de după căderea comunismului;

✅ Studierea moștenirii culturale Ierunca-Lovinescu și a importanței acesteia pentru spațiul cultural francez și european;

✅ Studierea influențelor pe care exilul românesc în Franța le-a exercitat asupra mișcării intelectuale din România și din diaspora românească;

✅ Cercetarea contribuției diasporei la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc.

✅ Candidații pot propune și alte teme de cercetare, circumscrise obiectivelor bursei.

Detalii despre concurs sunt disponibile pe linkul mae.ro, ne anunță Ambasada României în Franța / Ambassade de Roumanie en France