La 13 ianuarie 2022, dna Corina Călugăru, Ambasadorul agreat al Republicii Moldova în Republica franceză, a înmânat copiile scrisorilor de acreditare dlui Philippe Franc, Director al Protocolului de Stat din cadrul Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe.


Cu ocazia întrevederii, oficialii au efectuat un schimb de opinii asupra evoluției relațiilor bilaterale moldo-franceze, constatând o traiectorie ascendentă a cooperării dintre cele două state în ultima perioadă, precum și un dialog politic activ, fiind evocată în special comunicarea recentă la nivel de președinți.
Corina Călugăru, Ambasador, a fost Reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei. Diplomat de carieră din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, unde a deținut diverse funcții cu responsabilități tot mai mari de la atașat la consilier în cadrul Misiunii Permanente la Oficiul Națiunilor Unite la Geneva și director pentru Afaceri Globale și Drepturile Omului. Divizia Direcției Generale Cooperare Multilaterală. Ea a fost implicată în coordonarea aplicării standardelor internaționale și regionale privind drepturile omului în sistemul național, coordonator pentru apartenența la Freedom Online Coalition etc.
Doamna Călugăru a absolvit Universitatea de Stat din Moldova cu o diplomă de licență în drept și o licență în economie, Bănci și investiții, și și-a obținut diploma de master în drept de la aceeași universitate. Ea a urmat Studii de Securitate NATO la Școala Națională de Științe Politice și Administrație Publică din București, România; Curs European de Formare în Politică de Securitate la Centrul pentru Politică de Securitate de la Geneva; și o serie de instruiri în drepturile omului, diplomație multilaterală și alte domenii de activitate.