Guvernul Republicii Moldova și-a propus ca obiectiv să creeze condiții favorabile pentru sprijinirea şi facilitarea reîntoarcerii productive a cetăţenilor în ţară. Pentru aceasta a creat și pus în aplicare programe și servicii speciale, care să rezolve problemele cetățenilor, să le ofere oportunități pentru dezvoltare și să-i ajute să construiască viitorul acasă. ”Ghidul pentru reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare” este destinat cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare, precum și celor care planifică să revină acasă. Scopul acestui document constă în sporirea nivelul de informare al cetățenilor reveniți în țară despre serviciile și oportunitățile oferite de stat, în vederea facilitării (re)integrării acestora în societate.
Ghidul conține informații despre serviciile de stat, care oferă oportunități de angajare în câmpul muncii, accesare a serviciilor de instruiri, formare profesională și ghidare în carieră, accesare a fondurilor de stat pentru inițierea unei afaceri și a serviciilor de consultanță în gestionarea afacerii, utilizare profitabilă a economiilor. Pe lângă descrierea oportunităților economice Ghidul oferă informații importante despre serviciile care vin să asigure integrarea socială a cetățeanului reîntors și familiei acestuia: servicii de (re)integrare a copiilor în instituţiile de învăţământ, oportunități de încadrare în sistemul de asigurări sociale și medicale, facilitare a accesului la locuințe.
Veți afla cum să beneficiați de orientare și formare profesională, veți găsi detalii despre inițierea și dezvoltarea a afacerilor. Iar pentru familiile cu copii, care se reîntorc în țară este destinat un capitol aparte, ce ține de reintegrarea copiilor în sistemul de educație și recunoașterea calificărilor.
Un alt aspect de interes, pe care îl conține ghidul este destinat serviciilor de sănătate, dar și celor sociale. Nu mai puțin important este și suportul informațional, ce ține de serviciile de documentare și nu în ultimul rând, în cadrul acestui ghid veți afla despre oportunitățile de achiziționare a unei locuințe în condiții avantajoase.
Materialul a fost elaborat de Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova cu suportul financiar oferit de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”.
Toată informația menționată mai sus poate fi accesată aici: