Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este în căutarea unui asistent consular. Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă pe pagina de Facebbok al instituției. Potrivit informațiilor, activitatea asistentului consular se va desfășura în baza unui contract de prestări de servicii, iar remunerarea va fi la nivelul salariului minim pe economie din Marea Britanie, pentru o perioadă determinată.

Pot participa la consurs persoanele care:

1. Sunt cetățeni moldoveni cu rezidență legală pe teritoriul Marii Britanii și au capacitate deplină de exercițiu;
2. Cunosc foarte bine limbile română și engleză;
3. Au cunoștințe și abilități de utilizare a echipamentelor şi programelor IT (Word, Excel, Outlook, etc.);
4. Dispun de abilități de comunicare și lucru cu publicul, precum si lucru în echipă.
!!! În vederea preselecției, persoanele interesate vor transmite la adresa: embassy.london@mfa.gov.md, până la termenul limită de 21.06.2021 dosarul cuprinzând următoarele documente:
5. CV detaliat, cu fotografie de dată recentă;
6. Copie scanată/fotografie a buletinului de identitate sau pașaportului moldovenesc;
7. Declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.
Persoanele care vor fi selectate în urma probei de dosare vor trebui să prezinte documentele susmenționate și în original la interviul organizat la sediul Ambasadei.

Echipa revistei „O femeie din Paris” vă dorește mult succes!